Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Legislativa v oblasti zaměstnávání OZP či náhradní plnění prošla některými zákonnými změnami, platnými od 1. 1. 2012, a to díky novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Aktuální znění zákona o zaměstnanosti  (od 1. 1. 2012)

Legislativní přepisy

Platí § 81 také pro Vás?

Máte-li jako zaměstnavatel více jak 25 zaměstnanců ve firmě, pak pro Vás platí, že musíte zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením ze všech zaměstnanců.

§ 81 : Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

3 možnosti splnění povinného podílu

  • můžete zaměstnávat daný počet osob zdravotně postižených OZP
  • můžete nakupovat výrobky, nebo odebírat služby od firem kde je zaměstnaných více jak 50% OZP
  • můžete platit nemalé odvody do státní pokladny

Limit náhradního plnění stran poskytovatele

Pokud Vaše firma může nabízet náhradní plnění, může plnit zakázky či nabízet své výrobky nebo služby v daném kalendářním roce pouze do výše 36násobku průměrné měsíční mzdy za loňksý rok. Tato výše objemu služeb, výrobků či zakázek je platná za jednu osobu zdravotně postiženou zaměstnanou v předchozím roce. Zaměstnavatel musí vést evidenci identifikačních údajů dodavatelů, zadaných zakázek, cen výrobků a služeb bez DPH.

§ 82 : Výše odvodu do státní pokladny a postihy za neplnění povinného podílu

  • máte povinnost za každou nezaměstnanou osobu zdravotně postiženou zaplatit 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v 1. – 3. čtvrtletí roku, kdy vznikla povinnost povinného podílu OZP
  • jste povinen zaplatit do 15. února následujícího roku na krajské pobočce Úřadu práce finanční odvod do státní pokladny jako zaměstnavatel neplnící povinný podíl ani formou přímého zaměstnávání OZP či formou náhradního plnění
  • nesplníte-li výši povinného podílu, musíte krajské pobočce Úřadu práce poukázat odvod do státní pokladny
  • nezaplatíte-li povinný odvod do státní pokladny, bude vymáhán celním úřadem příslušným v místě sídla zaměstnavatele

§ 83 : Termín ohlášení Úřadu práce o způsobu plnění povinného podílu

Do 15. února následujícího roku jste jako zaměstnavatel osob zdravotně postižených povinen písemně hlásit Vaší příslušné krajské pobočce Úřadu práce způsob plnění povinného podílu v zaměstnávání OZP.

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Aktuální znění Vyhlášky č. 518/2004 Sb.

§ 15, § 16, § 20: Výpočet zaměstnanců zdravotně postižených 

Potřebný celkový počet zaměstnaných osob zdravotně postižených a povinného podílu je vypočítáván podle průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců.

§ 17, § 18, § 19, § 20: Způsob výpočtu plnění povinného podílu

Jak vypočíst průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, jakým způsobem byla naplněna celková výše poskytovaných služeb, nebo výrobků a výpočet plnění povinného podílu vždy stanovuje ministerstvo prováděcím právním předpisem -Vyhláška č. 518, v § 17-20.

Proč náhradní plnění

  1. Náhradním plněním podpoříte zaměstnávání OZP
  2. Ušetříte na zbytečných výdajích ve formě odvodu státu
  3. Pomůžete optimalizaci Vašich podnikových nákladů

Náhradní plnění v roce 2023

Pokud Vás zajímají nejaktuálnější informace, navštivte stránku Náhradní plnění pro rok 2023, kde naleznete aktuální informace, rady a doporučení.

Náhradní plnění 2023 můžete odebírat u firmy D.I.SEVEN 

Chcete odebírat služby pro náhradní plnění?

Kontaktujte nás:

https://www.diseven.cz/kontakty/

Mohlo by vás zajímat

Jak řešit NP 2012

Náhradní plnění 2023

13. 12. 2021

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen jejich práci, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

více info
Jak řešit NP 2012

Náhradní plnění 2022

13. 12. 2021

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen jejich práci, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

více info
Jak řešit NP 2012

Náhradní plnění 2021

10. 12. 2020

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen jejich práci, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

více info